Terug

Boete Nationale-Nederlanden voor overtreding provisieregels

Maatregel

Boete/lod wordt opgelegd

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 16 december 2020 een boete van € 400.000 opgelegd aan Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. (NN Schade). 

In augustus 2016 heeft Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. (DL Schade) voor tussenpersonen een reis naar de Olympische Spelen in Rio de Janeiro georganiseerd. Zij heeft hiermee het provisieverbod overtreden en gehandeld in strijd met de regels voor een passende volmachtbeloning. DL Schade is door een juridische fusie per 1 januari 2019 opgegaan in NN Schade. Daarom wordt de boete opgelegd aan NN Schade.

De overtreding

DL Schade heeft een reis naar de Olympische Spelen in Rio de Janeiro georganiseerd. Dat deed zij voor twaalf medewerkers van financiële dienstverleners waarmee zij samenwerkte. De AFM merkt een reis als deze aan als een niet toegestane vorm van beloning, ook als de uitgenodigde deelnemers zelf alle kosten dragen. De exclusiviteit van de reis maakt deze op zichzelf al tot een – niet geldelijke – beloning. In dit geval kwam daarbij dat de kosten van de reis wel grotendeels, maar niet volledig werden doorbelast. De reis leverde dus ook in financiële zin een beloning op.

Achtergrond provisieverbod

Door het provisieverbod en vergelijkbare beloningsregelingen bij onder meer pensioen- en schadeverzekeringen, mogen adviseurs en bemiddelaars voor deze producten in beginsel geen vergoeding of beloning (provisie) ontvangen van de aanbieder. Gevolmachtigde agenten mogen geen ongepaste commissie ontvangen. Klanten betalen hun financiële dienstverlener rechtstreeks. Deze verboden zorgen ervoor dat de adviseur, bemiddelaar of gevolmachtigde agent zich volledig kan richten op de belangen van de klant en niet op oneigenlijke wijze kan worden beïnvloed door aanbieders van verzekeringsproducten. Dergelijke beïnvloeding past niet in een gezonde, open, eerlijke en transparante financiële markt.

Boetehoogte

De AFM vindt in dit geval een boete van in totaal € 400.000 passend. Op zichzelf is overtreding van het provisieverbod ernstig, maar de AFM heeft bij het bepalen van de boete rekening gehouden met de omstandigheden van het geval. Dat zijn onder meer de relatief geringe omvang van de overtreding en het feit dat het gaat om een reis uit 2016 van DL Schade, terwijl NN Schade aannemelijk heeft gemaakt dat reizen als deze tot het verleden behoren. 

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Voor persvragen kunt u contact opnemen met Kees Versluis, woordvoerder AFM, via via 06- 21445720 of kees.versluis@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel