Man voor een whitebord met post-its
Nieuws 27/08/20

Begin september ontvangen beleggingsinstellingen jaarlijkse Wwft-vragenlijst

Beleggingsinstellingen en hun beheerders ontvangen in de eerste week van september een verzoek van de AFM om een vragenlijst in te vullen met vragen over risico’s van witwassen, terrorismefinanciering en de naleving van sanctieregelgeving.

Toezicht

De AFM houdt toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 (Sanctiewet). Deze wetgeving geldt onder meer voor Nederlandse beleggingsinstellingen en aanbiedingen in Nederland van buitenlandse beleggingsinstellingen.

Bepalen risico’s witwassen en terrorismefinanciering

Het toezicht van de AFM is risicogebaseerd. Dit houdt in dat de AFM aangeleverde informatie gebruikt om risicoprofielen op te stellen voor de verschillende (beheerders van de) beleggingsinstellingen. Deze risicoprofielen geven de AFM een algemeen beeld van de witwas- en terrorismefinancieringsrisico’s in de markt en in hoeverre de Wwft en de Sanctiewet worden nageleefd. Daarnaast kan de AFM deze risicoprofielen gebruiken bij het maken van keuzes in de toezichtstrategie.

Invullen verplicht

De vragenlijst moet elk jaar verplicht worden ingevuld. In de begeleidende brief die de (beheerders van de) beleggingsinstellingen ontvangen, staat wat de uiterste instuurdatum is. Meer informatie en de vragenlijsten zelf vindt u hier. Daar vindt u ook een Engelse vertaling van de vragenlijst. 

Coronacrisis

De AFM is zich bewust van de huidige situatie rond het coronavirus en de impact op vele organisaties. De medewerking van de beheerders waarderen wij dan ook zeer. Voor vragen kunt u terecht bij het AFM-Ondernemersloket.

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.