Terug

Caribisch Nederland: AFM stelt marktmonitor uit tot 1 juni

Nieuws

De impact van het coronavirus op onze samenleving is groot. En de verspreiding van het coronavirus heeft forse implicaties voor de financiële markten. Vanwege de uitzonderlijke omstandigheden waarmee de financiële sector momenteel wordt geconfronteerd, heeft de AFM besloten de marktmonitor voor Caribisch Nederland op te schorten tot 1 juni 2020.

Ondanks de uitzonderlijke situatie verwacht de AFM van financiële partijen op de BES-eilanden dat zij zich natuurlijk blijven houden aan alle wet- en regelgeving die op hen van toepassing is. De AFM blijft de ontwikkelingen op de voet volgen en de AFM blijft de ontwikkelingen op de voet volgen en zoekt waar nodig contact met marktpartijen en hun brancheorganisaties in Caribisch Nederland. Ook voeren we continu overleg met het ministerie van Financiën en De Nederlandsche Bank (DNB). We houden ons beleid voortdurend tegen het licht van veranderende omstandigheden.

Marktmonitor BES

De Marktmonitor is een digitale vragenlijst voor banken, kredietverenigingen, kredietaanbieders, verzekeringsmaatschappijen en tussenpersonen. De vragenlijst bevat onder andere vragen over de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Meer informatie over de marktmonitor kunt u lezen op onze website voor Caribisch Nederland.

Heeft u vragen?

Stuur een mail naar bes@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel