Terug

AFM vraagt minister van Financiën om wetswijzigingen

Nieuws

Hofvijver skyline Den Haag 400x200

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) pleit in haar jaarlijkse wetgevingsbrief voor enkele aanpassingen in toezichtwetgeving. Dit jaar zijn concrete voorstellen opgenomen op het terrein van accountantsorganisaties, beleggingsinstellingen/ICBE’s en operational lease voor particulieren.

Het is voor de tiende keer dat wetgevingswensen met een brief kenbaar worden gemaakt aan de minister van Financiën. Met de wetgevingsbrief geven wij aan wat volgens ons nodig is om beter toezicht te kunnen houden. De minister heeft deze wensen en zijn reactie hierop, doorgestuurd naar de Tweede Kamer.

Goede wetten en regels vormen de basis van effectief toezicht. Sinds de financiële crisis is veel nieuwe wet- en regelgeving voor de financiële sector van kracht geworden. De AFM beschikt inmiddels over een ruimer instrumentarium om aan haar taken te voldoen. Ook ligt in toenemende mate Europese wet- en regelgeving ten grondslag aan nationaal beleid en nationale wetgeving. Toch signaleren wij nog steeds gewenste aanpassingen in Nederlandse wetgeving.

Lees de wetgevingsbrief 2020 van de AFM met de volledige lijst van wetgevingswensen van de AFM en de toelichting daarop.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel