handje
Nieuws 01/04/20

AFM legt Global Fund House Management S.à.r.l. een aanwijzing op

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 9 december 2016 aan Global Fund House Management S.à.r.l. (GFHM) verplicht haar activiteiten te staken. Deze aanwijzing is opgelegd omdat GFHM het beheer van een beleggingsinstelling voerde zonder over een AFM-vergunning te beschikken.

Publicatie aanwijzing

Het hoger beroep van GFHM is niet-ontvankelijk verklaard waardoor de aanwijzing inmiddels onherroepelijk is geworden. Dat leidt ertoe dat de AFM overgaat tot publicatie van de aanwijzing. GFHM is op 6 augustus 2018 failliet verklaard. De AFM heeft de aanwijzing opgelegd in de periode toen GFHM nog actief was.

Wat is een aanwijzing?

Bij een aanwijzing wordt de financiële onderneming die niet voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving verplicht om binnen een, door de AFM gestelde redelijke termijn, een gedragslijn te volgen ten aanzien van de in de aanwijzing opgenomen punten. Een financiële onderneming moet deze aanwijzing opvolgen. Deze maatregel wordt genomen om te zorgen dat de financiële onderneming het normovertredende gedrag staakt.

Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden in PDF-formaat. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM via info@afm.nl.

Journalisten kunnen contact opnemen met Yolanda Bieckmann, woordvoerder AFM, via 020-797 24 35 of yolanda.bieckmann@afm.nl.


Stand van zaken juridische procedure
Aanwijzing opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
9 december 2016 5 januari 2017 (1) 15 juni 2017 (2) 27 juli 2017 5 maart 2018 (3) 3 april 2018 15 oktober 2019 (4)

 (1) GFHM heeft bij het instellen van het bezwaar een verzoek tot voorlopige voorziening gedaan. Dit verzoek is door de Voorzieningenrechter afgewezen.
 (2) De AFM heeft het bezwaar ongegrond verklaard, met aanvulling van de motivering.
 (3) De Rechtbank Rotterdam heeft het beroep niet-ontvankelijk verklaard.
 (4) Het CBb heeft het hoger beroep niet-ontvankelijk verklaard.

 

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.