Terug

AFM anticipeert op wetsvoorstel inzake beloning handelaren voor eigen rekening en zet gedoogbeleid ook na 31 december voort

Nieuws

Voorgevel AFM-gebouw

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) staat momenteel toe dat een bepaalde groep handelaren voor eigen rekening niet onder een voor hen niet passend geachte bonuscap van 20% valt. De AFM zet dit gedoogbeleid na 31 december 2019 voort. De AFM vindt het belangrijk de sector hier tijdig en duidelijk over te informeren.

De AFM zet haar gedoogbeleid voort, omdat het in lijn is met toekomstige Europese en Nederlandse regelgeving.

Hoelang blijft het gedoogbeleid gelden?

Het gedoogbeleid blijft gelden tot het Nederlandse wetsvoorstel in werking treedt of totdat het uitzicht op legalisatie vervalt. Indien legalisatie uitblijft, zal de AFM het bestaande gedoogbesluit herzien. Het beleid geldt alleen voor handelaren voor eigen rekening die reeds onder het gedoogbeleid vallen.

Waarom besloot de AFM in 2017 tot gedogen?

Met haar gedoogbeleid wil de AFM onwenselijke neveneffecten in het zicht van nadere Europese regelgeving voorkomen. In 2017 zouden handelaren voor eigen rekening onmiddellijk onder de bonuscap vallen, terwijl zij eerst waren uitgezonderd. Onmiddellijke handhaving van de bonuscap zou deze partijen hebben gedwongen om direct hun hele businessmodel te wijzigen. Dit zou de continuïteit van deze ondernemingen mogelijk op het spel zetten.

Journalisten kunnen contact opnemen met Nienke Abid, woordvoerder AFM, via 020 - 797 2219 of nienke.abid@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel