Terug

ESMA publiceert peer review rapport over toezicht op datakwaliteit EMIR

Nieuws

europa

Op 17 oktober publiceerde dEuropean Securities and Markets Authority (ESMA) haar rapport ‘Peer review into supervisory actions aiming at enhancing the quality of data reported under EMIR’. De Europese autoriteit voor de effectenmarkten heeft een onderzoek gedaan naar het toezicht op de kwaliteit van de gegevens die worden gerapporteerd onder EMIR. De AFM is in vergelijking met de andere Europese toezichthouders als relatief goed beoordeeld. Over het geheel genomen van alle toezichthouders is het toezicht op deze rapportageverplichting nog onder het minimumniveau.

European Market Infrastructure Regulation (EMIR)

De EMIR verordening is op initiatief van de Europese Commissie geïmplementeerd om de handel in ‘over the counter’ derivaten transparanter en veiliger te maken. ‘Over the counter’ betekent dat derivaten niet op een beurs worden verhandeld, maar individueel tussen ondernemingen worden overeengekomen. De ondernemingen die onder EMIR vallen moeten deze data aanleveren aan de toezichthouders. ESMA heeft onderzocht welke acties de Europese toezichthouders ondernemen om de kwaliteit van de gerapporteerde EMIR-data te verbeteren

Datagedreven toezichthouder

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is een van de zes nationale toezichthouders waarbij het toezicht op de kwaliteit van de aangeleverde EMIR data is onderzocht. Omdat over de hele linie verbeteringen noodzakelijk zijn, vindt de AFM het belangrijk dat er een fundamentele evaluatie komt van het huidige actieplan voor de gegevenskwaliteit. Ook is de Nederlandse toezichthouder ervan overtuigd dat de toezichthouders met de grootste derivatenmarkten, gefaciliteerd door ESMA, hierin een sleutelrol hebben. Voor een datagedreven toezichthouder als de AFM zijn betrouwbare EMIR-gegevens absoluut noodzakelijk. Daarom blijft de AFM haar systemen en controles uitbreiden en verbeteren.

Europese toezichtpraktijk

Het is de taak van ESMA om een gemeenschappelijke Europese toezichtpraktijk te creëren door het bevorderen van een gemeenschappelijke toezichtbenadering. In deze rol werkt ESMA aan de consequente toepassing van EMIR.

Journalisten kunnen contact opnemen met Yolanda Bieckmann, woordvoerder AFM, via 020  - 797 24 35 of yolanda.bieckmann@afm.nl.

 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel