Terug

ESMA publiceert aandachtsgebieden voor jaarverslaggeving over 2019

Nieuws

man-lezen

De European Securities and Markets Authority (ESMA) heeft haar European Common Enforcement Priorities (ECEP) 2019 gepubliceerd. ESMA deelt hierin onderwerpen waar ondernemingen en hun accountants verscherpte aandacht voor moeten hebben in hun jaarverslaggeving over 2019.

ESMA werkte bij het samenstellen van haar prioriteiten samen met nationale toezichthouders op jaarverslaggeving, waaronder de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Prioriteiten voor verslaggeving over 2019

De prioriteiten voor financiële verslaggeving over 2019 bevatten:

  • specifieke punten in de toepassing van de standaard voor leasing (IFRS 16), vooral voor het bepalen van de leaseperiode en de disconteringsvoet
  • het verbeteren van de informatieverschaffing voor de standaarden die in 2018 van toepassing werden: financiële Instrumenten (IFRS 9) en opbrengsten van contracten met klanten (IFRS 15)
  • de toepassing van de standaard voor winstbelastingen (IAS 12) bij uitgestelde belastingvorderingen die voortvloeien uit niet-gecompenseerde fiscale verliezen

Daarnaast wijst ESMA op de potentiële gevolgen van nieuwe of gewijzigde rentebenchmarks en de noodzaak tot tijdige voorbereiding op aanpassingen in IFRS 9 ten aanzien van hedge-accounting.

Belang van niet-financiële informatie

Ook onderstreept ESMA het belang van relevante, volledige, gebalanceerde en toegankelijke niet-financiële informatie. Dat betreft onder meer milieu-aangelegenheden, klimaatverandering en transparantie over cruciale niet-financiële performance-indicatoren en het gebruikte kader. 

ESEF en brexit

ESMA benadrukt bovendien dat het European Single Reporting Format (ESEF) verplicht wordt voor jaarrekeningen van beursgenoteerde ondernemingen (voor het eerst voor jaarrekeningen over 2020). Ook wijst zij op het belang van toelichtingen over de gevolgen van brexit, het besluit van het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie te verlaten.

Journalisten kunnen contact opnemen met Yolanda Bieckmann, woordvoerder AFM, via 020  - 797 24 35 of yolanda.bieckmann@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel