Terug

Controle diplomaplicht bij financieel adviseurs effectiever door samenwerking AFM en DUO

Nieuws

Twee dames schudden de hand in de ontvangsthal

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dat stelt de AFM in staat om in het kader van haar reguliere controles van Wft-diploma’s ook informatie over de vakbekwaamheid bij DUO op te vragen. Zo kan de toezichthouder direct controleren of financieel dienstverleners over wettelijk verplichte diploma’s beschikken. De controle kan hierdoor efficiënter plaatsvinden zowel voor de financieel dienstverleners als voor de toezichthouder.

Financieel dienstverleners moeten zich houden aan wettelijke vakbekwaamheidseisen. Eén daarvan is de diplomaplicht voor adviserende medewerkers. De AFM is door deze samenwerking bevoegd om van elke adviserende dienstverlener waarvan zij het burgerservicenummer (BSN) heeft, gegevens over de vakbekwaamheid te toetsen bij DUO.

Alsnog informatieverzoek bij ontbreken diploma of BSN

De AFM beschikt over het BSN van een adviseur als deze tevens de vergunninghouder is. Als er geen diploma in het register staat, neemt de AFM alsnog schriftelijk contact op met de betreffende vergunninghouder.

Andere controles

Als de AFM geen BSN heeft van een adviseur, controleert zij de diplomaplicht met een individuele uitvraag. De controle op de diplomaplicht wordt eveneens meegenomen bij informatieverzoeken, adviesdossieronderzoeken en andere contactmomenten met financieel dienstverleners. Naast het controleren van diploma’s via DUO blijft de AFM haar andere controles uitvoeren.

Journalisten kunnen contact opnemen met Yolanda Bieckmann, woordvoerder AFM, via 020 - 797 24 35 of yolanda.bieckmann@afm.nl.

 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel