Terug

AFM deelt verbeterde best practices over naleving AIFM-richtlijn

Nieuws

man-gebogen-bureau 400x200

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft haar best practices verbeterd over de naleving van de wettelijke eisen voor integere bedrijfsvoering, governance en vermogensscheiding door beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen.

De AFM publiceerde in januari 2018 een onderzoeksrapport met best practices. Deze best practices kunnen beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van hun bedrijfsvoering en governance. De AFM ontving meerdere reacties uit de markt op het rapport. Op basis daarvan heeft de AFM verduidelijkingen aangebracht.

Verduidelijking van term bestuur

De AFM verduidelijkt in het rapport dat de samenstelling van een bestuur niet uitsluitend een statutair bestuur betreft. Als er bijvoorbeeld wordt gewerkt met een executive committee of managementteam omvat de term ‘bestuur’ ook de leden van het senior management. 

Verduidelijking van wijze van vastlegging

Ook verduidelijkt de AFM dat de vastlegging van het functioneren van interne toezichtorganen niet noodzakelijkerwijs in een huishoudelijk reglement hoeft. Het gaat erom dat de onderneming de wijze van samenstelling, de taakstelling en de verantwoordelijkheden van het orgaan vastlegt. Dat geldt ook voor de vastlegging van de evaluatie-uitkomsten van het evenredigheidsbeginsel. Dat hoeft niet noodzakelijkerwijs in de AO/IC, maar kan ook op een andere wijze.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel