Terug

AFM vraagt ondernemingen te reageren op Principes voor informatiebeveiliging

Consultatie Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

handje

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) nodigt marktpartijen uit om te reageren op het concept voor haar Principes voor informatiebeveiliging. Met deze beleidsuiting schetst de AFM haar verwachting over het gewenste gedrag van financiële ondernemingen en accountantsorganisaties op dit terrein.

Verwachtingen rond informatiebeveiliging door ondernemingen

De AFM verwacht van financiële ondernemingen en accountantsorganisaties dat zij voldoende garanties treffen voor de vertrouwelijkheid en integriteit van informatie en de beschikbaarheid van informatie, data en systemen. De AFM heeft twaalf principes opgesteld die haar verwachtingen daarover beschrijven. De principes zijn geen nieuwe regels, maar bevatten uitgangspunten over een onderwerp waar verschillende wettelijke normen onder liggen waarop de AFM toezicht houdt. Principes schrijven daarom niet voor hóe ondernemingen aan een bepaalde norm kunnen voldoen, maar schetsen verwachtingen die de AFM heeft.

Drie vragen over de beleidsuiting

De AFM stelt bij haar consultatie over de beleidsuiting drie vragen:

  1. Op welke punten kunt u zich vinden in de beleidsuiting Principes voor informatiebeveiliging?
  2. Op welke punten kunt u zich niet vinden in de beleidsuiting; voorziet u problemen en waarom?
  3. Wat is uw voorstel om verbeteringen aan te brengen?

Reacties vóór 25 juni 2019

Reageren op de consultatie? Dat kan uiterlijk 25 juni 2019, per e-mail via consultatieprincipes@afm.nl. Schrijf in de onderwerpregel: ‘consultatie principes voor informatiebeveiliging’.

Publicatie na consultatie

De beleidsuiting wordt op basis van de reacties waar nodig aangepast. Daarna publiceert de AFM deze op haar website. Daarbij wordt ook een ‘feedbackstatement’ gepubliceerd, waarin wordt aangegeven wat de AFM met de reacties op de consultatie heeft gedaan.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel