Terug

AFM legt Peter Verdonck van PV-Finance last onder dwangsom op

Maatregel

Boete/lod wordt opgelegd

Peter Verdonck, directeur en eigenaar van PV-Finance B.V., heeft op 8 mei 2019 een last onder dwangsom opgelegd gekregen door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De last onder dwangsom is opgelegd omdat Peter Verdonck weigert om aan informatieverzoeken van de AFM te voldoen.

           
Stand van zaken juridische procedure
Last opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
08-05-2019

Eerdere waarschuwing onjuiste informatieverstrekking

PV-Finance B.V., handelend onder de namen Vetonagroup Enterprises en Vetona, biedt zogenaamde ‘pakketten’ met obligaties aan, waarbij aan beleggers wordt voorgespiegeld dat zij met het opgehaalde geld gaat investeren op Madagaskar en in Gambia. Op 4 maart 2019 heeft de AFM al gewaarschuwd voor het bedrijf. De AFM vermoedt dat PV-Finance beleggers onjuiste informatie verstrekt en essentiële informatie weglaat over de besteding van het door PV-Finance opgehaalde geld. Gelet op de rekeningafschriften van PV-Finance, die in het bezit zijn van de AFM, vermoedt de AFM dat slechts een beperkt deel van het opgehaalde geld is besteed aan investeringen op Madagaskar en in Gambia. De AFM is van oordeel dat opgevraagde informatie noodzakelijk is om onderzoek uit te voeren en adequaat toezicht te houden op de financiële markten.

Wat is een last onder dwangsom?

Met een last onder dwangsom wordt een onderneming of een persoon opgedragen (gelast) een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht is voldaan, dan moet er een geldsom worden betaald aan de AFM. In dit geval probeert de AFM informatie van Peter Verdonck te krijgen die nodig is om onderzoek naar een mogelijke overtreding uit te voeren. De informatie is niet binnen de gestelde termijn geleverd. Daarom moet Peter Verdonck, directeur en eigenaar van PV-Finance B.V, sinds 1 juni 2019 een dwangsom van €50.000 betalen. De AFM heeft de informatie nog steeds niet ontvangen.

Bij vragen of klachten kunnen consumenten contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis). De volledige beschikking kunt u hiernaast in pdf-formaat downloaden.

Journalisten kunnen contact opnemen met Nicole Reijnen, woordvoerder AFM, via 020 -797 2815 of nicole.reijnen@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel