Terug

AFM legt beheerder beleggingsinstelling last onder dwangsom op

Maatregel

De boete/lod is onherroepelijk

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 10 augustus 2017 een last onder dwangsom ter voorkoming van herhaling voor de periode van één jaar opgelegd aan een beheerder van een beleggingsinstelling. De AFM heeft deze last opgelegd omdat de AFM er onvoldoende vertrouwen in had dat de beheerder zich zou houden aan de verplichting om correcte en niet-misleidende informatie te verstrekken. Omdat de beheerder zich heeft gehouden aan de last, is er geen dwangsom betaald.

De AFM heeft vastgesteld dat de beheerder op televisie meerdere malen informatie heeft gegeven die niet-correct en misleidend was. Daarom heeft de AFM de last opgelegd. Hierin staat dat, als de beheerder binnen de periode van een jaar opnieuw op de televisie niet-correcte en misleidende informatie zou geven, er een geldsom moest worden betaald van €20.000 per zelfstandige uiting tot een maximum van €100.000.

De AFM publiceert de last omdat de periode waar de last betrekking op hadop zag is verlopen en de last onherroepelijk is geworden.

Wat is een last onder dwangsom?

Met een last onder dwangsom wordt een onderneming of een persoon opgedragen (gelast) een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht in de last is voldaan, dan moet er een geldsom worden betaald. Als een last onherroepelijk is geworden betekent dit dat er geen mogelijkheid meer is om beroep of hoger beroep in te stellen.

Het besluit van de AFM kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd. Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden in PDF-formaat. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

Journalisten kunnen contact opnemen met Nicole Reijnen, woordvoerder AFM, via 020 - 797 2815 of nicole.reijnen@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel