Terug

FD corrigeert berichtgeving over rentederivaten en AFM

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

handje

Op 20 juni 2019 heeft Het Financieele Dagblad een erratum geplaatst naar aanleiding van foutieve berichtgeving over het Uniform Herstelkader (UHK) en de rol van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

In een nieuwsartikel en hoofdredactioneel commentaar stelt de krant dat de ‘AFM geen sancties kan opleggen in het drama met rentederivaten’ en ‘vrijwillig de wapenstok inleverde’. Deze conclusie berust op een feitelijke onjuistheid, die heeft geleid tot een redenering met foutieve beweringen en veronderstellingen. erratum-fd

Het Uniform Herstelkader

Het UHK is een afspraak tussen zes banken en een onafhankelijke commissie van deskundigen (de derivatencommissie). Deze oplossing is door de minister van Financiën tot stand gekomen. Circa 19.000 gedupeerde mkb’ers met rentederivaten worden op basis van het UHK gecompenseerd, zonder tussenkomst van een rechter. Inmiddels is er door banken ruim €1 miljard uitgekeerd als compensatie of voorschot daarop.

Compensatie

Het FD veronderstelde dat de AFM voorafgaand aan het UHK een (bestuursrechtelijk) instrumentarium tot haar beschikking had om banken tot compensatie te bewegen, en daarop te handhaven. Dat is niet het geval. Geen enkele financiële wet in Nederland waarop de AFM toezicht houdt, kent een norm waarin staat dat een financiële onderneming in geval van normschending tot geldelijke compensatie dient over te gaan. Daarom is mede op advies van de AFM een (civielrechtelijk) collectief herstelkader in het leven geroepen.

Toezicht

De AFM houdt toezicht op de voortgang en kwaliteit van de uitvoering door banken van het herstelkader. Als er aanleiding voor is, spreekt de AFM banken daarop aan. In de praktijk handelen zij daar altijd naar. Bij de onafhankelijke derivatencommissie kan om bindend advies worden gevraagd bij individuele geschillen tussen bank en klant over het UHK. Meer informatie over het UHK is hier te vinden.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel