Go to content
Attention:

Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Beeldsscherm met code
Nieuws 25/07/19

Aandachtspunten AFM en DNB bij artificiële intelligentie in de verzekeringssector

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) voorzien een snel toenemende inzet van artificiële intelligentie (AI) in de Nederlandse verzekeringssector. Het is daarbij van belang dat AI wordt ingezet op een manier die verantwoord en in lijn is met de eisen rondom integere en beheerste bedrijfsvoering, productontwikkeling en zorgplicht. De AFM en DNB presenteren daarom een verkenning met tien aandachtspunten waarop verdere verdieping noodzakelijk is.

Aandacht voor risico’s

De inzet van artificiële intelligentie biedt veel kansen voor verzekeraars, maar brengt ook onzekerheden en risico’s met zich mee. Voldoende bewustzijn hiervoor is cruciaal om te borgen dat AI in lijn is met de eisen rondom integere en beheerste bedrijfsvoering, productontwikkeling en de zorgplicht. Momenteel experimenteren Nederlandse verzekeraars met zowel zelfontwikkelde als extern-ingekochte AI-toepassingen. Voorbeelden hiervan zijn toepassingen voor het verbeteren van fraudedetectie bij schadeclaims en het voorspellen van klantvragen. Voor de komende jaren wordt een sterkere focus verwacht op het toepassen van AI in gebieden zoals premievaststelling en acceptatie.

Tien aandachtspunten

De AFM en DNB richten zich in een deel van de tien aandachtspunten op technische kenmerken en organisatorische voorwaarden. Onderdeel hiervan is een duidelijk beleid en hoe deze wordt gebruikt in toepassingen. En daarbij ook kritisch kijken naar de fundamenten van AI toepassingen: de input, het model en de gegenereerde uitkomsten. Aandachtspunten zijn er ook in de bedrijfs- en klantprocessen. Dit betreft bijvoorbeeld de vraag hoe AI-toepassingen voor online beslisomgevingen de consument kunnen stimuleren om beslissingen te nemen die in zijn belang zijn. Ook heeft de studie het effect van AI op solidariteit verkend. Afhankelijk van de toepassing kan AI zowel een positieve als negatieve impact hebben op verzekerbaarheid en solidariteit. 

Verdieping

Met de verkenning en aandachtspunten willen de AFM en DNB bijdragen aan inzicht in de mogelijke effecten bij het gebruik van AI. Het doel is om gecontroleerd gebruik en transparantie te borgen. Beide toezichthouders verwachten van de verzekeringssector dat de genoemde aandachtspunten als startpunt dienen voor verdere verdieping.

Journalisten kunnen contact opnemen met Yolanda Bieckmann, woordvoerder AFM, via 020 - 797 24 35 of yolanda.bieckmann@afm.nl.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.