Terug

Caribisch Nederland: benoeming (mede)beleidsbepalers mag pas na goedkeuring AFM

Nieuws

handje

Pas na goedkeuring van de AFM mag een (mede)beleidsbepaler worden benoemd. Maar uit de Marktmonitor 2019 (MM) blijkt dat diverse instellingen namen van dagelijks (mede)beleidsbepalers hebben ingevuld die niet bij de AFM als zodanig bekend zijn.

De AFM wijst partijen op de Wet financiële markten BES (WfmBES) en het Besluit financiële markten BES (BfmBES).

Verboden om beleidsbepalers te benoemen zonder toestemming

In artikel 3.7 WfmBES staat dat het verboden is om zonder voorafgaande toestemming van de toezichtautoriteit personen te benoemen die het beleid van een financiële onderneming bepalen of mede bepalen. Dat geldt ook voor leden van een orgaan dat is belast met toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen een financiële onderneming.

Wijzigingen moeten gemeld worden

In artikel 2.9 BfmBES staat dat een financiële onderneming de toezichtautoriteit kennis geeft van het voornemen tot wijziging van de personen die het dagelijks beleid van de financiële onderneming bepalen of het beleid van de financiële onderneming bepalen of mede bepalen. Dat geldt ook voor leden van een orgaan dat is belast met toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen een financiële onderneming.

Ondernemingen aangeschreven

Diverse ondernemingen hebben dergelijke wijzigingen niet gemeld. De AFM heeft deze ondernemingen daarom aangeschreven. Als zij in gebreke blijven, kan de AFM besluiten handhavend op te treden.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel