Terug

Aanbevelingen EIOPA voor verzekeringssector met de terugtrekking van het VK uit de Europese Unie

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

EIOPA heeft op 19 februari 2019 aanbevelingen gepubliceerd, de zogenaamde: Aanbevelingen voor de Verzekeringssector met de terugtrekking van het VK uit de Europese Unie. Deze richtsnoeren geven aanbevelingen aan Europese toezichthouders, hoe om te gaan met brexit-voorbereidingen bij verzekeraars uit het Verenigd Koninkrijk die actief zijn binnen de EU.

De aanbevelingen zijn ook relevant voor de AFM waar het gaat om het gedragstoezicht op verzekeraars en op intermediairs.

Wat houdt deze richtsnoeren in?

De twee aanbevelingen die het toezicht van de AFM het meest raken, zijn aanbevelingen 8 (“Communicatie naar verzekeringsnemers en begunstigden”) en aanbeveling 9 (“distributieactiviteiten”). De aanbevelingen 8 en 9 zien respectievelijk op Communicatie naar verzekeringnemers en begunstigden, (aanbeveling 8) en Distributieactiviteiten, (aanbeveling 9).

De AFM heeft in het kader van haar bredere voorbereiding van de markt op de gevolgen van brexit deze aanbevelingen toegepast.

Voor meer informatie over voorbereidingen ten aanzien van brexit, raadpleeg:

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel