Terug

AFM legt FPlus Trading last onder dwangsom op

Maatregel

Boete/lod wordt opgelegd

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 12 februari 2019 een last onder dwangsom opgelegd aan FPlus Trading Ltd. (FPlus Trading). De last onder dwangsom is opgelegd, omdat FPlus Trading op haar website (https://fplus.ai) ten onrechte vermeldt te handelen met een vergunning van de AFM. Hierdoor worden consumenten misleid en overtreedt FPlus Trading de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc).

Misleidende handelspraktijken

FPlus Trading is volgens haar website een handelsplatform waarop men kan handelen in valuta (waaronder crypto’s), commodities, aandelen en indexen. Hiervoor zegt het bedrijf een vergunning van de AFM te hebben. FPlus Trading misbruikt echter de handelsnaam en het vergunningnummer van een vergunninghouder bij de AFM en misleidt op deze wijze consumenten. De AFM heeft geen vergunning verstrekt aan FPlus Trading.

Last onder dwangsom

Met de last onder dwangsom verplicht de AFM FPlus Trading om de gedragingen te staken en aan consumenten juiste en niet misleidende informatie over FPlus Trading te verstrekken. Wanneer FPlus Trading niet binnen vijf werkdagen aan de opdracht voldoet, dient zij een dwangsom te betalen. De dwangsom bedraagt €5.000 voor iedere kalenderdag dat FPlus Trading hier niet aan voldoet, met een maximum van €50.000. FPlus Trading heeft niet (tijdig) aan de opdracht voldaan en moet dus een dwangsom betalen.

Wat is een last onder dwangsom?

Met een last onder dwangsom wordt een onderneming of een persoon opgedragen (gelast) een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht is voldaan, dan moet er een geldsom worden betaald.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis). Journalisten kunnen contact opnemen met Nicole Reijnen, woordvoerder AFM, via 020 - 797 2815 of nicole.reijnen@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel