Terug

AFM beboet De Grote Voskuil Capital voor niet aangaan schriftelijke overeenkomst met onafhankelijke bewaarder

Maatregel

De boete/lod is onherroepelijk

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 5 december 2018 een bestuurlijke boete van €25.000 opgelegd aan De Grote Voskuil Capital B.V. (DGVC) in Haarlem. De boete is opgelegd omdat DGVC in de periode van juli 2014 tot april 2015 niet heeft voldaan aan het voorschrift om een ‘schriftelijke overeenkomst inzake beheer en bewaring’ aan te gaan met de onafhankelijke bewaarder van het door haar beheerde beleggingsfonds Hoofbosch.

De overtreding

DGVC beheert, met een vergunning van de AFM, het beleggingsfonds Hoofbosch. Met de inwerkingtreding van de AIFM-richtlijn gelden er per juli 2014 strengere eisen voor beheerders van beleggingsinstellingen. Eén van die eisen is dat de beheerder ten behoeve van de beleggingsinstelling en de deelnemers een schriftelijke bewaarovereenkomst aangaat met een onafhankelijke bewaarder. DGVC had weliswaar een onafhankelijke bewaarder aangesteld, maar een schriftelijke overeenkomst ontbrak vanaf juli 2014 tot april 2015. Hierdoor hebben de deelnemers in het fonds mogelijk risico’s gelopen. 

Boetebedrag

Voor de overtreding geldt een basisbedrag van €500.000. De omvang van het eigen vermogen van DGVC is reden om dit bedrag te verlagen tot €50.000. Vervolgens ziet de AFM aanleiding voor een verdere verlaging tot €25.000, omdat DGVC feitelijk wel een onafhankelijke bewaarder had aangesteld en beide partijen duidelijk de intentie hadden om te handelen conform de nieuwe regels.

DGVC heeft geen bezwaar ingesteld tegen het boetebesluit, waardoor dit definitief is geworden.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis). Journalisten kunnen contact opnemen met Michiel Gosens, woordvoerder AFM, via 020 - 797 2771 of michiel.gosens@afm.nl.

Stand van zaken

Boete is opgelegd

Bezwaar

Beroep

Hoger Beroep

Ingesteld

Beslissing genomen

Ingesteld

Uitspraak gedaan

Ingesteld

Uitspraak gedaan

05-12-2018

Geen

 

 

 

 

 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel