zuidas-400x200
Nieuws 19/12/19

Niet alle beursgenoteerde ondernemingen voorbereid op nieuw jaarrekeningformat ESEF

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft 163 beursgenoteerde ondernemingen gevraagd naar hun voorbereidingen op het European single electronic format (ESEF). ESEF is een nieuw format voor jaarrekeningen, dat effectenuitgevende ondernemingen vanaf boekjaar 2020 moeten gebruiken. De AFM wilde weten hoe ver deze ondernemingen zijn met de invoering van ESEF.

Ongeveer 45% van de ondernemingen reageerde op de vragenlijst van de AFM. Uit de reacties blijkt onder meer dat:

  • een aantal ondernemingen helemaal niet wisten van de ESEF-verplichting
  • er lokaal minder en internationaal meer kennis is van iXBRL, de te hanteren standaard om financiële gegevens samen te stellen
  • ondernemingen verwachten grote investeringen te moeten doen in software
  • ongeveer de helft van de respondenten ook halfjaarrapportages in dit format zal doen
  • er grote behoefte is aan een bijeenkomst over ESEF

Kennisbijeenkomst over ESEF

XBRL Nederland, de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants NBA en de AFM organiseren daarom in februari of maart 2020 een ESEF-workshop. Zij nemen hierbij verschillende aspecten van ESEF onder de loep. Dat zijn bijvoorbeeld wet- en regelgeving, technische aspecten, het belang van gebruikers en de accountantscontrole. Daarnaast deelt een internationale onderneming praktijkervaringen.

Uitnodiging volgt

Zodra de AFM de exacte datum van de workshop vaststelt, stuurt zij uitnodigingen hiervoor naar ondernemingen. Ook op andere manieren zal de AFM de workshop onder de aandacht brengen.

ESMA deelt nuttige informatie

De AFM wijst ondernemingen bovendien op de informatie van Europees toezichthouder ESMA. ESMA deelt daarop de laatste informatie over ESEF en legt met een aantal webinars verschillende aspecten nader uit.

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.