Boete/lod wordt opgelegd
Maatregel 17/12/19

AFM legt beheerder van beleggingsinstelling een last onder dwangsom op

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 19 september 2017 een last onder dwangsom ter voorkoming van herhaling (de last) voor de periode van twee jaar opgelegd aan een beheerder van een beleggingsinstelling. De AFM heeft deze last opgelegd, omdat de AFM er onvoldoende vertrouwen in had dat de beheerder zich zou houden aan de verplichting om bij reclame-uitingen te informeren over de belangrijkste financiële risico's van het product. Omdat de beheerder zich heeft gehouden aan de last, is er geen dwangsom betaald.

De AFM heeft vastgesteld dat de beheerder in reclame-uitingen voorafgaand aan het opleggen van de last online en op schrift meerdere malen niet de verplichte risico-indicator heeft opgenomen. Daarom heeft de AFM de last opgelegd. Hierin staat dat, als de beheerder binnen de periode van twee jaar opnieuw geen risico-indicator in reclame-uitingen opneemt, er per kalenderdag een geldsom moest worden betaald van € 2.500 per zelfstandige uiting op internet en € 7.500 per zelfstandige uiting op schrift tot een maximum van €50.000.

De AFM publiceert de last omdat de periode waar de last betrekking op had is verlopen en de last onherroepelijk is geworden.

Wat is een last onder dwangsom?

Met een last onder dwangsom wordt een onderneming of een persoon opgedragen (gelast) een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht in de last is voldaan, dan moet er een geldsom worden betaald. Als een last onherroepelijk is geworden betekent dit dat er geen mogelijkheid meer is om beroep of hoger beroep in te stellen. Het besluit van de AFM kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige (geanonimiseerde) besluit kunt u hiernaast downloaden in PDF-formaat. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

Journalisten kunnen contact opnemen met Yolanda Bieckmann, woordvoerder AFM, via 020 797 24 35 of yolanda.bieckmann@afm.nl.

           
Stand van zaken juridische procedure
Last opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
19-09-2017

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.