Terug

Ministerie van Financiën publiceert Besluit bekostiging financieel toezicht (Bbft)

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Zittende vrouw die nadenkt

Op donderdag 25 april heeft het ministerie van Financiën het besluit over de procentuele verdeling voor de doorberekening van de toezichtkosten gepubliceerd.

Hiermee wordt de basis gelegd voor de berekening van de bijdragen die financiële ondernemingen in 2019 voor het doorlopend toezicht van de AFM moeten betalen. Deze procentuele verdeling is bijgesteld. Door brexit komen nieuwe ondernemingen op de Nederlandse financiële markt waar de AFM toezicht op moet houden. De extra toezichtkosten die daarvoor nodig zijn moeten opnieuw verdeeld worden over de sector. Met de publicatie van het Besluit bekostiging financieel toezicht (Bbft) maakt het ministerie van Financiën deze verdeling nu bekend. De daadwerkelijke tarieven worden in juni door het ministerie gepubliceerd.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel