Terug

AFM legt boete op aan Mooren van De Waerdt Vermogensbeheer

Maatregel

Bezwaar wordt gemaakt

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 28 december 2018 een bestuurlijke boete van €10.000 opgelegd aan de heer J.H.M. Mooren van voormalig vermogensbeheerder De Waerdt Vermogensbeheer B.V. (De Waerdt) in Roermond. De boete is opgelegd omdat De Waerdt van mei 2016 tot september 2017 geen integere uitoefening van haar bedrijf heeft gewaarborgd en Mooren daarvoor mede verantwoordelijk was.

De overtreding

De Waerdt was actief als vermogensbeheerder met een vergunning van de AFM. De vergunning is ingetrokken per 5 december 2017. Mooren is in april 2016 door de AFM goedgekeurd als dagelijks beleidsbepaler van DWV en was vanaf 24 mei 2016 ook bestuurder van De Waerdt. De bedrijfsvoering en activiteiten van De Waerdt en een andere Zwitserse vermogensbeheerder waren sterk met elkaar verweven. Dit heeft ertoe geleid dat sprake was belangenverstrengeling en -conflicten. Ook heeft De Waerdt de regels niet nageleefd bij de behandeling van klachten van cliënten en heeft zij incidenten niet aan de AFM gemeld. Per saldo leiden de verschillende overtredingen tot de conclusie dat De Waerdt geen adequaat beleid heeft gevoerd dat een integere uitoefening van haar bedrijf waarborgde. De AFM heeft besloten om Mooren als feitelijk leidinggever aan deze overtreding te beboeten.

Boetehoogte

De AFM vindt in dit geval een boete van €10.000 passend. Voor de overtreding geldt een basisbedrag van €2.000.000. De ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid geven geen aanleiding voor een verlaging of een verhoging van het basisbedrag. Wel is de boete op grond van evenredigheid en draagkracht verlaagd tot €10.000.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden in PDF-formaat. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

Journalisten kunnen contact opnemen met Nicole Reijnen, woordvoerder AFM, via 020 - 797 2815 of nicole.reijnen@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel