Terug

AFM Klantbelang Dashboard 2018: Verzekeraars voldoende voorbereid op IDD

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

richting

Verzekeraars zijn over het algemeen goed voorbereid op de nieuwe Europese richtlijn voor verzekeringsdistributie. Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in het ‘Klantbelang Dashboard’. De Insurance Distribution Directive (IDD) treedt op 1 oktober 2018 in werking.

In het jaarlijkse ‘Klantbelang Dashboard’ onderzoek van de AFM is ook gekeken of verzekeraars de geldende wettelijke normen uit de Wet financieel toezicht (Wft) naleven ten aanzien van vakbekwaamheid, productontwikkelings- en reviewproces en beloningsbeleid. Dit onderzoek richtte zich specifiek op de collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering. De verzekeraars scoren gemiddeld een voldoende. De AFM ziet nog wel ruimte voor verbeteringen, vooral op het gebied van samenwerking met intermediairs. De AFM verwacht dat de onderzochte verzekeraars de verbeterpunten voor 1 oktober 2018 hebben doorgevoerd.

Implementatie IDD goed op weg

Uit het ‘Klantbelang Dashboard 2018’ onderzoek blijkt dat verzekeraars over het algemeen goed op weg zijn met de aanpassing van hun dagelijkse praktijk aan de IDD. Op het gebied van vakbekwaamheid voldoen de meeste verzekeraars al aan de aangescherpte nieuwe regelgeving, zoals bijvoorbeeld op het gebied van tijdige bijscholing van leidinggevenden. 

Productontwikkelingsproces

De IDD verordening op het gebied van productontwikkeling brengt ook veranderingen met zich mee op het gebied van samenwerking met het intermediair. Hierin kunnen verzekeraars nog de nodige stappen zetten. Met name als het gaat om het monitoren of de producten door intermediairs daadwerkelijk aan de juiste doelgroep worden verkocht. 

Een specifiek aandachtspunt bij de distributie van collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, is de constatering van de AFM dat verzekeraars de belangen van werknemers vaak alleen indirect via de werkgever onderzoeken. Verzekeraars zouden de werknemersbelangen ook rechtstreeks moeten onderzoeken, om er zeker van te zijn dat deze op evenwichtige wijze worden meegenomen. 

Verplicht informatiedocument

De AFM ziet ook mogelijkheden tot verbetering op het gebied van verstrekking van het verplichte Insurance Product Information Document (IPID). Over het algemeen hebben verzekeraars dit informatiedocument al beschikbaar. De AFM verwacht dat verzekeraars het intermediair waarmee zij samenwerken, goed informeren over de juiste wijze van verstrekking van het IPID. 

Over ‘Klantbelang Dashboard’

De AFM onderzoekt jaarlijks door middel van het ‘Klantbelang Dashboard’ in welke mate verzekeraars en banken het belang van de klant centraal stellen in producten en dienstverlening. De scores van het Klantbelang Dashboard 2018 staan op de website.

Journalisten kunnen contact opnemen met Yolanda Bieckmann, woordvoerder AFM, via 020 - 797 2435 of yolanda.bieckmann@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel