Terug

AFM legt bestuurder Wolf van het Nederlands Innovatiefonds last onder dwangsom op

Maatregel

Boete/lod wordt opgelegd

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 27 september 2018 een last onder dwangsom opgelegd aan de heer Ruben Wolf, bestuurder van Nederlands Innovatiefonds B.V. en Nederlands Innovatiefonds Bond I B.V. (samen het Nederlands Innovatiefonds). Wolf moet meer en juiste informatie verstrekken aan beleggers die hebben geïnvesteerd in obligatieleningen van het Nederlands Innovatiefonds. Als de heer Wolf dit niet binnen de gestelde termijn doet, moet hij €5.000 betalen voor iedere dag dat de informatie niet wordt verstrekt, tot een maximum van €50.000. De AFM heeft beleggers al eerder gewaarschuwd voor de aanbiedingen van het Nederlands Innovatiefonds.

Onjuiste informatieverstrekking

Het Nederlands Innovatiefonds heeft obligaties aangeboden waarmee het zegt te investeren in nieuwe, innovatieve technologieën. Uit onderzoek van de AFM blijkt dat slechts een beperkt deel van het geld hieraan is besteed. Het overgrote deel is overgemaakt naar andere ondernemingen die worden geleid door dezelfde directie als het Nederlands Innovatiefonds. Dit geld wordt besteed aan andere zaken dan waarover beleggers zijn geïnformeerd. Ook heeft het Nederlands Innovatiefonds aan beleggers geen informatie verstrekt over haar financiële situatie. Daarom eist de AFM informatie over de besteding van de obligatiegelden.

Oneerlijke handelspraktijk

Het Nederlands Innovatiefonds is wettelijk verplicht de informatie te verstrekken. Nu zij dit niet heeft gedaan verricht zij een zogenoemde ‘oneerlijke handelspraktijk’ en dat is een overtreding van de Wet handhaving consumentenbescherming. Omdat Wolf bewust en nauw heeft samengewerkt met het Nederlands Innovatiefonds wordt aan hem de last onder dwangsom opgelegd.

Wat is een last onder dwangsom?

Met een last onder dwangsom wordt een onderneming of een persoon opgedragen (gelast) een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht is voldaan, dan moet er een geldsom worden betaald. In dit geval eist de AFM dat de heer Wolf de verboden gedragingen door het Nederlands Innovatiefonds beëindigt, tot aan het moment dat aan de toepasselijke regelgeving is voldaan.

Consumenten met vragen kunnen contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800 5400 540 (gratis).

Journalisten kunnen contact opnemen met Yolanda Bieckmann, woordvoerder AFM, via 020 - 797 2435 of yolanda.bieckmann@afm.nl.

Stand van zaken juridische procedure
Last is opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
27 september 2018 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

 


De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel