Terug

AFM legt Dutch Crypto Mining B.V. last onder dwangsom op

Maatregel

Boete/lod wordt opgelegd

Dutch Crypto Mining B.V. (DCM) heeft op 20 september 2018 een last onder dwangsom opgelegd gekregen door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De last onder dwangsom is opgelegd omdat DCM niet voldoet aan informatieverzoeken van de AFM. De AFM kan daardoor niet vaststellen of de wet wordt overtreden.

Minen van crypto’s

DCM biedt via de website www.dutchcryptomining.nl een investering aan die betrekking heeft op het minen van crypto’s. De AFM vermoedt dat DCM mogelijk effecten aan het publiek en/of deelnemingsrechten in een beleggingsinstelling aanbiedt of heeft aangeboden. Dat mag volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) niet zonder een door de AFM goedgekeurde prospectus of een door de AFM verleende vergunning. De AFM heeft om informatie omtrent de activiteiten van DCM gevraagd, zodat zij kan vaststellen of deze wettelijke verplichtingen worden nageleefd.

DCM heeft de gevraagde informatie niet binnen de gestelde termijn verstrekt. Sinds 5 oktober 2018 is DCM daarom verplicht de dwangsom te betalen. Iedere dag dat DCM niet aan de opgelegde last voldoet, loopt de dwangsom op met €5.000 tot een maximum van €50.000. De dwangsom heeft op 15 oktober 2018 het maximale bedrag van € 50.000 bereikt. Tot op heden heeft de AFM de informatie nog niet ontvangen. Inmiddels blijkt dat DCM op 23 oktober failliet is verklaard.

Wat is een last onder dwangsom?

Een last onder dwangsom is een instrument waarmee een onderneming of een persoon wordt opgedragen (gelast) een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht is voldaan, dan moet de onderneming/persoon een geldsom betalen. In dit geval probeert de AFM informatie te krijgen die nodig is om onderzoek naar een mogelijke overtreding uit te voeren.

Journalisten kunnen contact opnemen met Nienke Torensma, woordvoerder AFM, via 020 - 797 2219 of nienke.torensma@afm.nl.

Stand van zaken

Last is opgelegd

Bezwaar

Beroep

Hoger beroep

Ingesteld

Beslissing genomen

Ingesteld

Uitspraak gedaan

Ingesteld

Uitspraak gedaan

20-09-2018


 

 

 

 

 De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel