Terug

Kleinschalige kwalitatieve vervolgstudie Monitor 2018

Nieuws

onderzoek

De AFM voert bij niet-OOB-vergunninghouders een kleinschalige kwalitatieve vervolgstudie uit op de cijfers uit de Monitor 2018. De AFM wil zo meer inzicht krijgen in hoe de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen (OKB), interne kwaliteitsonderzoeken (IKO) en oorzaakanalyses in de praktijk worden ingezet bij niet-OOB-vergunninghouders. 

De Monitor is één van de toezichtinstrumenten die de AFM gebruikt voor doorlopend toezicht op accountantsorganisaties. In de Monitor verstrekken accountantsorganisaties jaarlijks informatie aan de AFM. Deze wordt gebruikt om kennis te verkrijgen over individuele accountantsorganisaties, maar ook over alle vergunninghoudende accountantsorganisaties gezamenlijk.

Op basis van de gegeven antwoorden uit de AFM Monitor 2018 worden niet-OOB-vergunninghouders steekproefsgewijs geselecteerd voor een telefonisch interview. Dit interview vindt plaats in de eerste helft van december 2018. 

Als u als vergunninghouder vragen heeft over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met de AFM via het e-mailadres wta@afm.nl.  

 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel