Terug

EIOPA publiceert rapport over het Pension Benefit Statement

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

rapport

De Europese pensioen- en verzekeraarstoezichthouder EIOPA heeft een rapport met guidance gepubliceerd voor de implementatie van informatievereisten volgens de nieuwe Europese richtlijn IORP II. De vereisten gelden voor het Pension Benefit Statement (PBS) - in Nederland beter bekend als het Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Het rapport is bedoeld voor toezichthouders en pensioeninstellingen, maar ook voor verzekeraars die een PBS moeten versturen aan deelnemers. Nederland is op het gebied van de ontwikkeling van het PBS verder gevorderd dan de meeste andere lidstaten, met name als het gaat over gelaagde informatie, digitalisering en communicatie over reële onzekerheid. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is daarom gevraagd om voorzitter te zijn van de werkgroep die verantwoordelijk is voor dit rapport.

Het rapport gaat in op vier onderwerpen:

 1. Wat heeft de consument aan een Pension Benefit Statement?
  Hierin wordt een doel geïdentificeerd voor het PBS, waarbij het PBS geplaatst wordt in een context van het plannen voor pensionering. Het moet inzicht geven in de huidige pensioenopbouw, bijdragen aan inzicht in de toekomstige financiële situatie, deelnemers in staat stellen om een financiële planning te laten maken en helpen bij het maken van keuzes. Vooral de vergelijkbaarheid van pensioenoverzichten binnen een lidstaat speelt hierin een belangrijke rol.

 2. Het verwachte inkomen op pensioendatum in meerdere scenario’s
  De IORP II richtlijn schrijft voor dat er berekeningen van het te bereiken pensioen te vinden zijn op het PBS, vaak in meerdere scenario’s. De voor- en nadelen van verschillende rekenmethodes van deze scenario’s komen aan bod, net als de keuze tussen het communiceren van nominale en reële bedragen.

 3. Kostenaspect
  IORP II schrijft voor dat de kosten zo volledig mogelijk, begrijpelijk en vergelijkbaar moeten zijn tussen pensioenuitvoerders.

 4. Ontwerp van een pensioenoverzicht
  Het laatste hoofdstuk betreft de opmaak en gelaagdheid van informatie op het PBS. Ook worden twee voorstellen voor een mogelijke structuur van een PBS gedaan.

Vervolgrapport met aanvullende informatievereisten

In maart 2019 verschijnt een vervolg op dit rapport waarin gekeken wordt naar de aanvullende informatievereisten, zoals het communiceren van behaalde beleggingsresultaten aan aanstaande deelnemers van het pensioenfonds, het communiceren van de keuzes die deelnemers maken vlak voor pensioendatum en de informatie die deelnemers in de uitkeringsfase ontvangen.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel