Terug

AFM: Crypto’s met vastgoed als onderliggende waarde vallen onder toezicht

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

dossier

De AFM constateert een opkomst van partijen die vastgoedbeleggingen aanbieden en verhandelen in de vorm van crypto’s. Deze activiteiten vallen vaak onder de Wet op het financieel toezicht (Wft) omdat er sprake is van het beheer van een beleggingsinstelling of andere vormen van financiële dienstverlening. Een overtreding van deze wetgeving kan ertoe leiden dat de AFM gaat handhaven en dat aanbieders hun activiteiten moeten staken.

Toepassing van blockchaintechnologie kan de manier veranderen waarop traditionele financiële producten worden aangeboden en verhandeld. Zo ziet de AFM steeds meer voorbeelden van een beleggingsinstelling die belegt in vastgoed, waarbij de aanbieder de deelnemingsrechten uitgeeft in de vorm van crypto’s. Aanbieders halen kapitaal op bij beleggers met het doel om dit te beleggen in vastgoed en beleggers te laten delen in de rendementen uit dit vastgoed. De belegger betaalt met euro’s of met crypto’s zoals Bitcoin, en ontvangt in ruil daarvoor van de aanbieder een crypto die een deelnemingsrecht vertegenwoordigt in de beleggingsinstelling. Voor deze activiteit is een vergunning van de AFM nodig.

Regelgeving vastgoedbeleggingen

Het enkele feit dat een aanbieder de crypto’s uitgeeft met vastgoed als onderliggende waarde, is onvoldoende om aan te nemen dat deze activiteit buiten toezicht valt. De AFM benadrukt dat het de eigen verantwoordelijkheid is van aanbieders om te onderzoeken welke regels uit de Wft van toepassing kunnen zijn voordat zij hun dienstverlening starten.

Risico’s crypto’s

De AFM heeft regelmatig gewaarschuwd voor de risico’s van crypto’s. Gegeven de substantiële risico’s bij de onderliggende cryptomarkten is de AFM kritisch op aanbieders van financiële producten en financiële diensten die zijn gebaseerd op crypto’s. De AFM roept betrokken partijen daarom op zich goed te informeren en bij vragen contact op te nemen met de AFM.

Lees meer in de bijlage (pdf)

 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel