Terug

Richtsnoeren ter voorbereiding herziening Wwft

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

blog

Bij de voorbereiding op de herziene Wwft kunnen ondernemingen gebruik maken van de richtsnoeren die begin dit jaar door de ESA’s (EBA, ESMA en EIOPA) zijn gepubliceerd. Het wetsvoorstel voor de herziening van de Wwft is inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer. In april wordt deze door de Eerste Kamer behandeld.

De huidige Wwft wordt op verschillende onderdelen aangescherpt. Door de wijzigingen kan het zijn dat ondernemingen ingrijpende aanpassingen in hun bedrijfsvoering moeten aanbrengen.

De richtsnoeren behandelen het vereenvoudigde en verscherpte cliëntenonderzoek en de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering waar ondernemingen op moeten letten bij de beoordeling van de klant. De richtsnoeren zijn ook te gebruiken bij de beoordeling van de witwas- en terrorismefinancieringsrisico’s binnen de eigen organisatie.

Voor de sectoren waarop de AFM toezicht houdt zijn de volgende hoofdstukken van belang:

  • hoofdstuk 5 (voor vermogensbeheerders)
  • hoofdstuk 8 (voor beleggingsondernemingen)
  • hoofdstuk 7 (voor tussenpersonen die bemiddelen bij levensverzekeringen)
  • hoofdstuk 9 (voor aanbieders van beleggingsfondsen).

Na de inwerkingtreding van de herziene Wwft publiceert de AFM een geactualiseerde Leidraad Wwft en Sanctiewet, mede op basis van de richtsnoeren. Lees meer informatie in het nieuwsbericht van december 2017.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel