Terug

AFM trekt de advies- en bemiddelingsvergunning in van Personal Service 4U

Maatregel

dossier

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 20 december 2017 de vergunning van Personal Service 4U B.V. (Personal Service 4U) ingetrokken. Deze financiële adviseur en bemiddelaar gevestigd in Helmond, beschikt niet over een integere bedrijfsvoering. De betrouwbaarheid van de beleidsbepaler is hertoetst en de AFM is tot het oordeel gekomen dat deze niet langer buiten twijfel staat. Zonder vergunning mag Personal Service 4U geen financiële diensten meer verlenen.

In haar onderzoek heeft de AFM vastgesteld dat de betrouwbaarheid van de beleidsbepaler niet langer buiten twijfel staat omdat hij geld heeft geleend van consumenten terwijl dat in dit geval niet is toegestaan zonder de benodigde vergunning, hij niet heeft voldaan aan de verplichting om medewerking te verlenen aan het onderzoek van de AFM en bepaalde informatie die relevant was voor de beoordeling van zijn betrouwbaarheid niet heeft doorgegeven aan de AFM.

Tevens heeft de AFM vastgesteld dat Personal Service 4U niet beschikte over een integere bedrijfsvoering. De AFM is tot die conclusie gekomen omdat Personal Service 4U samenwerkte met een (onder)bemiddelaar die niet beschikte over een verplichte vergunning van de AFM, de beleidsbepaler die tevens enig medewerker was van Personal Service 4U geld leende van consumenten terwijl hem dat niet was toegestaan en Personal Service 4U niet beschikte over een verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Tegen het intrekkingsbesluit heeft Personal Service 4 U B.V. geen bezwaar gemaakt. Het besluit van de AFM kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden in PDF-formaat.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

           

Stand van zaken juridische procedure
Besluit tot intrekking van de vergunning is opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
20 december 2017 Geen n.v.t.      n.v.t.      n.v.t.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel