Terug

Nieuwe Europese richtsnoeren voor het leidinggevend orgaan van banken, beleggingsondernemingen, marktexploitanten en DRSP’s

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

handje

Op 30 juni zijn nieuwe richtsnoeren voor banken, beleggingsondernemingen, marktexploitanten en datarapporteringsdienstverleners (DRSP’s) van kracht die toezien op de geschiktheid van het leidinggevend orgaan. Hiermee is de toenemende invloed van internationale regelgeving en Europese harmonisatie zichtbaar, ook waar het personentoetsingen betreft.

De nieuwe Europese richtsnoeren geven nadere invulling aan de eisen die al van toepassing zijn op deze ondernemingen:

  1. ESMA-richtsnoeren over het leidinggevend orgaan van marktexploitanten en datarapporteringsdienstverleners; en
  2. EBA/ESMA-richtsnoeren voor het beoordelen van de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleutelfunctie van banken en beleggingsondernemingen.

Hoe past de AFM de Europese regels toe in haar toezicht?

De AFM neemt de inhoud van deze Europese richtsnoeren vanaf 30 juni 2018 mee in haar toezicht. Voor zover van toepassing, komen ze aan de orde bij toetsingen van bestuurders en commissarissen, bij de aanvraag van een vergunning en in het doorlopend toezicht. Dit laatste is het geval omdat de regels zich tot de ondernemingen zelf richten. Als er een tegenstrijdigheid bestaat tussen de inhoud van de bestaande Beleidsregel geschiktheid 2012 en de Europese richtsnoeren, zijn de laatstgenoemde leidend.

Europese regels en Nederlandse verbeteringen in proces personentoetsingen

Naar aanleiding van het onderzoek van commissie Ottow zetten de AFM en DNB stappen om het toetsingsproces verder te verbeteren. Een van de aanbevelingen van de commissie is dat er een belangrijke rol voor financiële instellingen is weggelegd in het proces van toetsingen. De sector is medeverantwoordelijk voor het bevorderen van diversiteit in de sector. De nieuwe Europese richtsnoeren geven instellingen extra richting over de manier waarop ze dit kunnen doen.

 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel