Terug

AFM beboet DeGiro B.V. voor niet tijdig melden transacties

Maatregel

De boete/lod is onherroepelijk

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 26 oktober 2017 een bestuurlijke boete opgelegd van €240.000 aan DeGiro B.V. (DeGiro). De boete is opgelegd aan DeGiro, omdat zij transacties niet tijdig aan de AFM heeft gemeld.

Beleggingsondernemingen die transacties verrichten in beursgenoteerde financiële instrumenten, zijn verplicht om de gegevens over deze transacties te melden aan de AFM. Dit moet zo spoedig mogelijk gebeuren, maar uiterlijk aan het einde van de volgende werkdag. De AFM gebruikt de gerapporteerde transacties om marktmisbruik op te sporen en op die manier de eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten te bevorderen, zodat beleggers hierop kunnen vertrouwen.

Overtreding

DeGiro heeft in de periode van 3 juni 2015 tot 21 juli 2016 gegevens over 178.299 transacties, uitgevoerd op verschillende handelsplatformen, niet tijdig aan de AFM gemeld. Voorafgaand aan deze overtreding, heeft de AFM DeGiro gewezen op de verplichting tot het melden van transacties en op het belang van het nakomen van die verplichting.

Boetebedrag

De basisboete voor overtreding van de transactierapportageverplichting is €500.000. Gelet op de omvang van het eigen vermogen van DeGiro is de boete verlaagd naar €300.000. Voor DeGiro heeft de AFM de boete verder verlaagd naar €240.000, omdat DeGiro de overtreding zelf heeft ontdekt, heeft gecorrigeerd en aan de AFM heeft gemeld.

DeGiro heeft na de boeteoplegging bezwaar ingesteld tegen het boetebesluit. Het bezwaar is door de AFM ongegrond verklaard en het besluit tot opleggen van een boete is in stand gelaten. DeGiro heeft hiertegen geen beroep ingesteld. Hiermee zijn de besluiten definitief geworden. Het besluit van de AFM kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.
 
De volledige besluiten kunt u hiernaast downloaden in pdf-formaat.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis). Journalisten kunnen contact opnemen met Nienke Torensma, woordvoerder AFM, via 020 - 797 2219 of nienke.torensma@afm.nl.

           
Stand van zaken juridische procedure
Boete opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
26-10-2017 7-12-2017 22-2-2018 (1) geen
(1) De AFM heeft het bezwaar ongegrond verklaard, met aanvulling van de motivering.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel