Terug

Vereisten voor benchmarkgebruikers

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

handje

Per 1 januari 2018 is de Benchmarks Regulation (BMR) van toepassing. De verordening heeft als doel ervoor te zorgen dat benchmarks robuust en betrouwbaar zijn en dat belangenconflicten in de totstandkomingsprocessen van benchmarks minimaal zijn. De verordening bevat ook vereisten voor gebruikers van benchmarks.

De AFM is van plan om dit jaar een eerste verkennende toetsing onder benchmarkgebruikers te doen, om te bepalen in hoeverre zij voldoen aan de vereisten van de BMR.

Om u op weg te helpen met aan de vereisten voldoen vindt u op de website een kort overzicht van de criteria en vereisten voor benchmarkgebruikers. De AFM verwacht van u dat u zelf beoordeelt in hoeverre u aan de eisen voldoet. En dat u maatregelen neemt als dat nog niet het geval is.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel