Terug

Vragenlijst: risico’s witwassen en terrorismefinanciering

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

vragen

Beleggingsinstellingen en hun beheerders ontvangen één dezer dagen een verzoek om een verplichte vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over risico’s van witwassen, terrorismefinanciering en de naleving van sanctieregelgeving.

De AFM houdt toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 (Sanctiewet), op onder meer beleggingsinstellingen en aanbiedingen in Nederland van buitenlandse beleggingsinstellingen.

Het toezicht van de AFM is risicogestuurd. Dit houdt in dat de AFM aangeleverde informatie gebruikt om risicoprofielen op te stellen voor de verschillende beleggingsinstellingen. Deze risicoprofielen geven de AFM een algemeen beeld van de witwas- en terrorismefinancieringsrisico’s in de markt en in hoeverre de Wwft en de Sanctiewet worden nageleefd. Daarnaast kan de AFM deze risicoprofielen gebruiken bij het maken van keuzes in de toezichtstrategie.

De vragenlijst moet elk jaar worden ingevuld. In de begeleidende brief staat wanneer de AFM de antwoorden ontvangen moet hebben.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel