Terug

Stelt u het standaardmodel Wet verbeterde premieregeling al beschikbaar?

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

dossier

Pensioenuitvoerders die een premieovereenkomst uitvoeren zijn vanaf 1 januari 2018 wettelijk verplicht om hun deelnemers te informeren door middel van een standaardmodel. Veel partijen voldoen nog niet aan deze verplichting. Zij moeten dit alsnog zo snel mogelijk regelen.

Het standaardmodel is bedoeld om deelnemers aan een premieovereenkomst de mogelijkheid te bieden een weloverwogen keuze te kunnen maken tussen een vastgestelde of variabele uitkering.

Verschillende pensioenuitvoerders hebben de AFM laten weten dat het (mogelijk) niet haalbaar is het pensioenfondsenmodel op tijd te implementeren. Daarnaast zijn er mogelijk partijen die zich niet hebben gemeld. Alle partijen moeten het standaardmodel zo snel mogelijk alsnog beschikbaar stellen. Op de websites van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars vindt u meer informatie over het model, een handleiding en voorbeelden.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel