Terug

AFM legt Finles fondsmaatregel en aanwijzing op

Maatregel

handje

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 20 juli 2017 Finles N.V. (Finles) verplicht om de inschrijving, inkoop of terugbetaling van rechten van deelneming in drie van haar fondsen op te schorten. Het gaat om het Finles Multi Strategy Hedge Fund IL, het Subfonds Finles Collectief Beheer IL (dat valt onder het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen) en het Finles Next Generation Fund I.

De AFM heeft ernstige twijfels over de wijze waarop Finles de waardering van de activa en van de deelnemingsrechten in de Fondsen vaststelt. Daarbij is vastgesteld dat de processen om te komen tot een goede waardering niet voldoen aan de wettelijke eisen. De AFM heeft daarom Finles door middel van een fondsmaatregel en een aanwijzing verplicht om haar waarderingsprocessen aan te passen.

Finles heeft geen bezwaar ingediend tegen het besluit van de AFM waardoor het besluit inmiddels onherroepelijk is geworden. Dat leidt ertoe dat de AFM overgaat tot publicatie van de aanwijzing.

Fondsmaatregel

Door de fondsmaatregel is het tijdelijk niet mogelijk om gelden te verkrijgen uit de fondsen. Voor het Finles Next Generation Fund I is het tijdelijk niet mogelijk om deelnemingsrechten te verkrijgen dan wel te verkopen. De overige twee fondsen zijn reeds in liquidatie. De AFM is zich ervan bewust dat het sluiten van fondsen mogelijk nadelige gevolgen heeft voor de beleggers in die fondsen. Het is volgens de AFM echter voor alle deelnemers van zwaarder belang dat zij kunnen uitgaan van een accurate waardering van het fondsvermogen. Als het fondsvermogen juist is gewaardeerd komt de fondsmaatregel te vervallen.

Wat is een aanwijzing?

Bij een aanwijzing wordt de financiële onderneming die niet voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving verplicht om binnen een, door de AFM gestelde redelijke termijn, een gedragslijn te volgen ten aanzien van de in de aanwijzing opgenomen punten. Een financiële onderneming moet deze aanwijzing opvolgen. Deze maatregel wordt genomen om te zorgen dat de financiële onderneming het normovertredende gedrag staakt.

Bij vragen of klachten kunnen consumenten contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

Journalisten kunnen contact opnemen met Michiel Gosens, woordvoerder AFM, via 020 - 797 2771, michiel.gosens@afm.nl.

Stand van zaken juridische procedure
Aanwijzing is opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
20 juli 2017 geen nvt Geen nvt Geen nvt

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel