Terug

Start consultatie Vrijstellingsregeling Wft

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

vragen

Het Ministerie van Financiën is gestart met de consultatie van de Vrijstellingsregeling Wet op het financieel toezicht (Wft): Regeling implementatie richtlijn verzekeringsdistributie.

In deze regeling zijn personen die bemiddelen in verzekeringen in aanvulling op de levering van een zaak of de verlening van een dienst (nevenverzekeringstussenpersonen) onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van de Wft. Ook zijn in deze regeling regels opgenomen over de samenwerking en informatie-uitwisseling van de AFM met de toezichthoudende instanties van andere lidstaten en EIOPA.

U heeft tot 1 februari 2018 de tijd om op de consultatie te reageren.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel