Terug

Activiteiten AFM in 2018

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

dossier

De AFM houdt doorlopend toezicht in Caribisch Nederland op basis van signalen en relevante marktontwikkelingen. Een deel van onze werkzaamheden richten wij daarnaast thematisch in. In 2018 besteden wij onder andere aandacht aan de gevolgen van de orkaan Irma en de kosten van krediet.

De AFM houdt zich momenteel bezig met diverse onderwerpen:

  • de gevolgen van de orkaan Irma en de wijze waarop het belang van de klant wordt meegenomen in de afwikkeling van de claims
  • det voeren van gesprekken met de bankiersvereniging op Bonaire over diverse onderwerpen
  • het afleggen van toezichtbezoeken. Jaarlijks bezoekt de AFM circa twee á drie keer Caribisch Nederland. AFM besteedt tijdens deze bezoeken veel aandacht aan kredietverlening. Gesprekken met ondernemingen en onderzoeken zijn risico gestuurd. Dat betekent dat wij de grootste risico’s aanpakken. Het volgende werkbezoek staat in Q1 2018 gepland.
  • de kosten van een krediet voor de consument. De AFM heeft in 2017 onderzoek gedaan naar de kosten van krediet en daaraan gerelateerde producten. In 2018 gaan wij aan de slag met de uitkomsten.
  • het opzetten van de Marktmonitor 2018. Dit is een jaarlijkse vragenlijst voor instellingen over hun bedrijfsvoering en enkele onderwerpen op het gebied van wet- en regelgeving. Met de Marktmonitor krijgt de AFM meer inzicht in de markt en past haar toezicht hierop aan. Ook inspelen op nieuwe ontwikkelingen vallen hieronder. In Q1 2018 ontvangen instellingen de Marktmonitor 2018.
  • de kredietverlening en passende advisering aan consumenten. Wij hebben blijvende aandacht voor dit onderwerp. Concreet betekent dit het uitvoeren van periodieke controles op de kredietdossiers.
  • het toetsen van bestuurders van kredietaanbieders en tussenpersonen. De AFM gaat hier extra aandacht aan besteden.
  • het oplossen van incidenten en onderzoeken van ontvangen signalen. Dit blijft een belangrijke taak van de AFM.

Daarnaast zijn er nog de dagelijkse activieiten zoals de beantwoording van vragen van instellingen en het afhandelen van vergunningsaanvragen. Ook brengen wij regelmatig een nieuwsbrief uit en is er regelmatig contact met andere toezichthouders of relevante instanties.

Op de hoogte blijven van de activiteiten van de AFM? Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Voor vragen over de activiteiten kunt u mailen naar bes@afm.nl.

 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel