Terug

AFM gaat strenger toezien op verificatieplicht voor kredietverstrekkers

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

handje

De AFM gaat strenger toezien op de naleving van de verificatieplicht door ondernemingen die kredieten verstrekken boven €1000. Dit is volgens de AFM een belangrijke stap in het tegengaan van overkreditering en het voorkomen dat leningen niet in het belang van de klant zijn.

Van aanbieders van consumptief krediet wordt verwacht dat zij de inkomenspositie van klanten onderzoeken, de zogenoemde verificatieplicht. Bij kredieten van meer dan €1000 schrijft de wet voor dat de financiële situatie van de klant moet worden geverifieerd.

Zicht op financiële positie

Kredietaanbieders moeten er in dit geval voor zorgen dat zij voldoende informatie hebben over de financiële positie van hun klanten voordat zij een krediet verstrekken of overgaan tot verhoging van de kredietlimiet. Hierbij kan gedacht worden aan een loonstrook en bankafschriften. De kredietaanbieder moet beoordelen of de financiële situatie van de consument voldoende is om de last van een krediet te dragen. Hiermee wordt ongewenste ‘stapeling’ van verschillende kredieten voorkomen en de kans op betalingsproblemen verkleind.

De AFM zal er daarom op toe gaan zien dat aanbieders geen kredieten aanbieden of kredieten verhogen waarvan het totale kredietbedrag meer dan € 1000 bedraagt, als zij niet beschikken over voldoende informatie over de financiële positie van de consument. 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel