Terug

AFM legt de heer Persoon last onder dwangsom op

Maatregel

Bezwaar wordt gemaakt

Uit dit persbericht blijkt niet of er bezwaar of beroep tegen de maatregel is ingesteld. Bekijk hier de actuele stand van zaken.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 24 september 2018 een last onder dwangsom opgelegd aan Martinus Persoon, (middellijk) bestuurder van United Wealth Exclusive B.V. (United Wealth Exclusive) en Congenials B.V. (Congenials). De heer Persoon voldoet niet aan informatieverzoeken van de AFM. Deze informatie is nodig om vast te kunnen stellen of de wet wordt overtreden.

Wet op het financieel toezicht

United Wealth Exclusive en Congenials houden en/of hebben zich vermoedelijk bezig(gehouden) met beleggingen in internationale valutahandel, de zogenoemde forex-handel. Voor deze activiteiten is mogelijk een vergunning van de AFM vereist. United Wealth Exclusive en Congenials beschikken niet over een vergunning. De AFM heeft onder meer om afschriften van aanbiedingsmateriaal en overeenkomsten gevraagd, zodat zij kan vaststellen of de Wet op het financieel toezicht wordt nageleefd.

De heer Persoon heeft de gevraagde informatie niet binnen de gestelde termijn geleverd. Sinds 9 oktober 2018 is hij daarom verplicht de dwangsom te betalen. Iedere dag dat de heer Persoon niet aan de opgelegde last voldoet, loopt de dwangsom op met € 5.000 tot een maximum van € 50.000. Tot op heden heeft de AFM de gevraagde informatie nog niet volledig ontvangen. 

Wat is een last onder dwangsom?

Met een last onder dwangsom wordt een onderneming of een persoon opgedragen (gelast) een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht is voldaan, dan moet er een geldsom worden betaald. In dit geval probeert de AFM informatie te verkrijgen die nodig is om onderzoek naar een mogelijke overtreding uit te voeren.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800 5400 540 (gratis).

Journalisten kunnen contact opnemen met Yolanda Bieckmann, woordvoerder AFM, via 020 - 797 2435 of yolanda.bieckmann@afm.nl.

De volledige beschikking kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel