Terug

AFM actualiseert leidraad tweede pijler pensioenadvies

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

richting

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) streeft naar duurzaam financieel welzijn voor consumenten. Een goed pensioen draagt daaraan bij. Om pensioenadviseurs bij hun adviespraktijk te ondersteunen, heeft de AFM de ‘Leidraad tweede pijler pensioenadvisering’ geactualiseerd. Deze leidraad vervangt een eerdere versie van elf afleveringen uit 2009. De AFM verwacht van pensioenadviseurs dat zij de geactualiseerde leidraad toepassen in hun pensioenadviespraktijk.

Scope leidraad

De leidraad geeft een nadere duiding van de Wet op het financieel toezicht (Wft), specifiek voor de eerste drie fases van het pensioenadvies-proces: inventariseren, analyseren en adviseren. Het advies kan betrekking hebben op een nieuw pensioenproduct en het verlengen, oversluiten of aanpassen van een bestaand pensioenproduct. Met deze vernieuwde leidraad komt de AFM tegemoet aan de veranderende pensioensector waarin tegenwoordig meer aandacht is voor beschikbare premieregelingen. Ook worden pensioenadviseurs in toenemende mate ondersteund door adviessoftware.

Tweedepijlertabel

Pensioenadviseur verantwoordelijk

Voor het tot stand komen van deze leidraad heeft de AFM diverse brancheorganisaties geconsulteerd. De leidraad kent geen gedetailleerde adviesstappen en voorwaarden. De pensioenadviseur is verantwoordelijk voor het advies en het toepassen van de normen op de individuele situatie van een werkgever. De geactualiseerde leidraad biedt hiervoor voldoende handvatten en de normen zijn goed uitvoerbaar. De AFM verwacht daarom dat de leidraad wordt toegepast.

Marktpartijen met vragen kunnen contact opnemen via: pensioen@afm.nl
Journalisten kunnen contact opnemen met Yolanda Bieckmann, woordvoerder AFM, via 020 - 797 2435 of yolanda.bieckmann@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel