Terug

Aanpak van witwassen

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

onderzoek

De aanpak van witwassen is van groot belang voor een effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit. Het is daarom cruciaal dat de kanalen waarlangs het witwasproces zich kan voltrekken worden beschermd tegen misbruik voor criminele doeleinden. Om die reden zijn er eisen voor financiële ondernemingen opgenomen in wetgeving. In het derde kwartaal 2018 gaat de AFM onderzoek doen naar de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft BES).

Dienstverleners die bemiddelen in levensverzekeringen moeten op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Wwft BES) cliëntenonderzoek doen bij cliënten met levensverzekeringen met premies hoger dan $1.400 (jaarlijkse premie) of $2.800 (eenmalige premie). Daarnaast is het verplicht om cliëntenonderzoek uit te voeren naar een klant in geval er indicaties zijn dat de klant betrokken is bij witwassen of terrorismefinanciering (ongeacht hoogte van de premie). Een andere belangrijke verplichting is het melden van ongebruikelijke transacties bij de FIU-Nederland.

Onderzoek AFM

In het derde kwartaal 2018 gaat de AFM onderzoek doen naar de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft BES). In augustus ontvangt een aantal dienstverleners een schriftelijk informatieverzoek voor dit onderzoek. Ook vraagt de AFM  cliëntdossiers op en beoordeelt deze. De reactie op het informatieverzoek en de cliëntdossiers kunnen aanleiding zijn om nader onderzoek uit te voeren bij de betreffende dienstverleners.

 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel