Terug

ESMA verduidelijkt MiFIR-handelsverplichting voor derivaten ‘combinatie transacties’

Internationaal Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

esma-logo

De European Securities and Markets Authority (ESMA) heeft vandaag een advies uitgebracht over richtlijnen voor de behandeling van ‘combinatie transacties’ wanneer het derivaten betreft die moeten worden verhandeld op een handelsplatform uit hoofde van art 28 van Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR).

Om ervoor te zorgen dat de handelsverplichting in de hele Unie consequent wordt toegepast, heeft de ESMA besloten een advies uit te brengen waarin de categorieën van combinaties wordt beschreven waarvoor de handelsverplichting geldt.

Combinaties zijn samengesteld uit twee of meer financiële instrumenten die geprijsd zijn als ware het één instrument, die gelijktijdig worden uitgevoerd en waarbij de uitvoering van elk onderdeel afhankelijk is van de uitvoering van alle andere onderdelen. Combinaties zijn een relevant onderdeel van de moderne financiële markten die beleggingsondernemingen en hun klanten in staat te stellen risico’s af te dekken.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel