Terug

AFM beboet kredietbemiddelaars Geldshop en Geldlenen

Maatregel

De boete/lod is onherroepelijk

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 18 december 2014 twee bestuurlijke boetes opgelegd van ieder €270.000 aan bemiddelaars in consumptief krediet Geldshop.nl B.V. (Geldshop) en Geldlenen B.V. (Geldlenen). De boetes zijn opgelegd aan Geldshop en Geldlenen omdat zij tussen 1 januari 2011 en 6 april 2012 geen adequaat beleid hebben gevoerd dat een integere uitoefening van hun bedrijf waarborgt. Zij hebben in de onderzochte periode standaard een vergoeding in rekening gebracht bij consumenten voor bemiddeling in consumptief krediet, terwijl dit niet is toegestaan. Daarnaast hebben zij misleidende informatie aan klanten verstrekt en daarbij huisbezoeken afgelegd om krediet af te sluiten, terwijl dit bij consumptief krediet niet is toegestaan.

Beloningsregels overtreden

Voor de bemiddeling in consumptief krediet geldt een provisiegebod. Een bemiddelaar in consumptief krediet mag uitsluitend beloond worden door middel van een doorlopende maandelijkse provisie van de kredietaanbieder. Een andere vergoeding is niet toegestaan. Daarmee wil de wetgever voorkomen dat er een productiejacht door kredietbemiddelaars ontstaat. Voor bemiddeling in aan het krediet gelieerde bijverzekeringen, zoals een overlijdensrisicoverzekering, mag een kredietbemiddelaar eventueel wel een passende vergoeding in rekening brengen aan de klant.

Onterechte ‘verrichtingenvergoeding’

Geldshop en Geldlenen hebben in strijd met het provisiegebod gehandeld door bij klanten die een consumptief krediet afsloten een ‘verrichtingenvergoeding’ in rekening te brengen, variërend tussen €199 en €999. De AFM heeft geconstateerd dat Geldshop van 1 januari 2011 tot 6 april 2012 bij 1717 klanten een dergelijke verrichtingenvergoeding in rekening heeft gebracht. Geldlenen deed dit bij 3940 klanten. Volgens Geldshop en Geldlenen had deze vergoeding betrekking op dienstverlening voor bijverzekeringen. Naar het oordeel van de AFM was er feitelijk sprake van een (verkapte) vergoeding voor bemiddeling bij consumptief krediet. Geldshop en Geldlenen deden dit standaard en ongeacht de behoefte van klanten aan advies over bijverzekeringen. Zo hebben zij - naast de toegestane doorlopende provisie die zij van kredietverstekkers ontvingen - een (afsluit)vergoeding van de klant ontvangen die bij wet niet is toegestaan.

Misleidende handelspraktijken

Geldshop en Geldlenen communiceerden op verschillende manieren, te laat, onjuist, onvolledig, onduidelijk, onbegrijpelijk en of dubbelzinnig over hun dienstverlening en de daarbij behorende kosten. Hierdoor hebben consumenten mogelijk op basis van onvolledige informatie een keuze moeten maken over de dienstverlening van Geldshop en Geldlenen.

Ook verwijt de AFM Geldshop en Geldlenen dat hun beleid zodanig was ingericht dat consumenten thuis werden bezocht, zonder dat dit huisbezoek op initiatief van de consument tot stand kwam. Tijdens dit bezoek werd het krediet afgesloten en de machtiging voor de ‘verrichtingenvergoeding’ ondertekend. Colportage bij consumptief krediet is verboden om de consument te beschermen tegen misleiding, verrassing en mogelijke psychologische druk.

Het overtreden van de beloningsregels, de misleidende handelspraktijken en de verboden colportage waren een rechtstreeks gevolg van het beleid van Geldshop en Geldlenen en vormden een wezenlijk onderdeel van het verdienmodel van Geldshop en Geldlenen. Geldshop en Geldlenen hebben aangegeven na april 2012 hun beleid te hebben aangepast.

Boetebedragen

Voor de overtredingen kon een boete worden opgelegd van €300.000 voor zowel Geldshop als Geldlenen waarbij rekening is gehouden met hun omvang. De boetes zijn verder verlaagd naar €270.000 per partij omdat tijdens het onderzoek door toezichthouders dossiers zijn meegenomen en een kast, enkele lades en prullenbakken zijn geopend, waarvoor geen toestemming was gegeven. De informatie die hierbij is verkregen is niet meegenomen in het onderzoek van de AFM. Omdat Geldshop en Geldlenen ten tijde van deze overtredingen afzonderlijke (zuster)ondernemingen vormden, heeft de AFM twee boetes opgelegd met een totaal van €540.000. 

Boetes onherroepelijk

Geldshop en Geldlenen zijn na de boeteoplegging in 2014 in beroep gegaan en vervolgens in hoger beroep. Inmiddels zijn de boetes onherroepelijk geworden en mogen ze gepubliceerd worden. De volledige boetebesluiten kunnen hiernaast worden gedownload in pdf-formaat.

           
Stand van zaken juridische procedure
Boete opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
18-12-2014 27-01-2015 12-08-2015 (1) 22-09-2015 15-07-2016 (2) 25-08-2016 (3)
03-02-2017 (4)
12-10-2017 (5)

1) De AFM heeft de bezwaren van Geldshop en Geldlenen ongegrond verklaard, met aanvulling van de motivering. 
2) De rechtbank Rotterdam heeft de beroepen van Geldshop en Geldlenen gegrond verklaard, de beslissingen op bezwaar vernietigd en de hoogte van de opgelegde boetes vastgesteld op €117.500. 
3) Geldshop en Geldlenen hebben op 25 augustus 2016 hoger beroep ingesteld.
4) De AFM heeft op 3 februari 2017 incidenteel hoger beroep ingesteld. 
5) Het CBb heeft het incidentele hoger beroep van de AFM gegrond verklaard, de hoger beroepen van Geldshop en Geldlenen ongegrond verklaard en de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 15 juli 2017 vernietigd.
 

Bij vragen of klachten kunnen consumenten contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

Journalisten kunnen contact opnemen met Nicole Reijnen, woordvoerder AFM, via 020 - 797 2815 of nicole.reijnen@afm.nl.

 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel