Terug

AFM beboet beleggingsadviseur voor onvoldoende informatie-inwinning

Maatregel

Boete/lod wordt opgelegd

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 21 augustus 2017 een bestuurlijke boete van €20.000 opgelegd aan Het Effectenhuis Commissionairs B.V. (HEC). HEC heeft in de periode van 28 augustus 2012 tot en met 11 november 2015 onvoldoende klantgegevens ingewonnen bij haar beleggingsadvies en vermogensbeheer. Dat is een overtreding van de Wet op het financieel toezicht (artikel 4:23, eerste lid, aanhef en onder a, Wft).

Een financiële onderneming moet relevante informatie inwinnen over de kennis en ervaring, doelstellingen, financiële positie en risicobereidheid van haar klanten. Doordat HEC onvoldoende klantgegevens heeft ingewonnen, heeft zij niet kunnen vaststellen dat transacties voldeden aan de beleggingsdoelstellingen van haar cliënten, dat de cliënten de daarmee samenhangende beleggingsrisico’s financieel konden dragen en dat de cliënten deze beleggingsrisico’s begrepen.

Onderzoek kwaliteit beleggingsdienstverlening

De AFM heeft in 2013 en 2014 een marktbreed onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van beleggingsdienstverlening. Bij de meeste beleggingsondernemingen was ruimte voor verbetering. Vervolgens heeft de AFM in 2015 bij verschillende beleggingsondernemingen – waaronder HEC – cliëntendossiers opgevraagd en beoordeeld of hierin voldoende klantinformatie was opgenomen.

De overtreding

De AFM heeft 8 klantdossiers van HEC onderzocht. In deze dossiers is vaak onvoldoende redelijkerwijs relevante informatie over de beleggingskennis en/of financiële positie van de klanten te vinden. In bijna alle dossiers ontbreekt de nodige informatie over de doelstellingen en risicobereidheid van de klanten.

Het is belangrijk dat een beleggingsonderneming de beleggingsdoelen en risicohoudingen van haar klanten kent, ook bij beleggingen in obligaties zoals floating rate notes, contingent convertibles (coco’s) en perpetuals. De werking van de verschillende soorten beleggingen is voor een gemiddelde belegger niet zonder meer te begrijpen en de adviseur moet de daaraan verbonden risico’s bespreken. Daarnaast is het wenselijk dat wordt vastgesteld wat de beoogde rendementen zijn en of de beleggingen eventueel tussentijds kunnen worden verkocht.

HEC heeft in 2016 haar informatie-inwinning verbeterd, door de ingebruikname van nieuwe documenten en het ontwerp van een nieuwe digitale omgeving.

Boetehoogte

De AFM acht een boete van €20.000 passend voor deze overtreding. Bij de boeteoplegging heeft de AFM rekening gehouden met de verbetermaatregelen die HEC intussen heeft getroffen, waarmee in de toekomst een betere cliëntinventarisatie moet zijn gegarandeerd.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Bij vragen of klachten kunnen consumenten contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

Journalisten kunnen contact opnemen met Nicole Reijnen, woordvoerder AFM, via 020 - 797 2815 of nicole.reijnen@afm.nl.

           

Stand van zaken
Boete opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
21-08-2017 Geen

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel