Terug

Tweede meting Financiële Opzet & Informatie

Nieuws

onderzoek

In 2017 hebben de AFM en De Nederlandsche Bank (DNB) het sectorbrede onderzoek ‘Financiële opzet en informatie’ uitgevoerd. Beide toezichthouders zijn van start gegaan met een tweede meting om inzicht te krijgen in de voortgang ten opzichte van vorig jaar.

De resultaten van het onderzoek van vorig jaar zijn per brief met de sector gedeeld op 15 december 2016. In die brief werd u verzocht na te gaan of u in de huidige informatieverstrekking correct, duidelijk en evenwichtig informeert over verwachte pensioenontwikkelingen in de komende jaren.

De tweede meting richt zich op de vraag in hoeverre de boodschap over de kans op en omvang van indexatie en korten correct, duidelijk en evenwichtig is. Bij fondsen met een CDC-regeling wordt ook gekeken naar de boodschap over de kans op verlaging van het opbouwpercentage.

Op basis van gesprekken met de sector over het onderzoek, hebben de AFM en DNB besloten de tweede meting aan te passen om de belasting voor de sector te verlagen. Daarom is er een steekproef genomen van de pensioenfondsen die vorig jaar hebben deelgenomen, die rekening houdt met de diversiteit van de sector.

Het onderzoek is naar verwachting medio januari 2018 afgerond. De uitkomsten van het onderzoek worden op een algemeen niveau met alle pensioenfondsen gedeeld.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel