Terug

ESMA publiceert aandachtsgebieden voor financiële verslaggeving 2017

Internationaal Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

esma-logo

De European Securities and Markets Authority (ESMA) heeft vandaag de European Common Enforcement Priorities (ECEP) 2017 gepubliceerd. In deze publicatie staat aan welke onderwerpen in de financiële verslaggeving 2017 in het bijzonder aandacht moet worden besteed door opstellers en hun accountants.

De publicatie is in samenwerking met de nationale toezichthouders op de financiële verslaggeving waaronder de AFM tot stand gekomen.

Evenals in 2016 wordt aandacht gevraagd voor de toelichtingen op de verwachte impact van de overgang naar de nieuwe standaarden voor de waardering van financiële instrumenten (IFRS 9), omzetverantwoordingen (IFRS 15) en leasing (IFRS 16). Een onderzoek van ESMA naar deze toelichtingen in de jaarrekeningen 2016 en de halfjaarberichten 2017 leert dat er ruimte voor verbetering is.

Verder wordt gewezen op specifieke issues die samenhangen met de opname, waardering en toelichtingen bij overnames (IFRS 3) en het kasstroomoverzicht (IAS 7). Ook wordt aandacht gevraagd voor de gevolgen van de Brexit, de niet-financiële informatie die vanaf 2017 in het bestuursverslag moet worden opgenomen, alternatieve prestatie-indicatoren en onderwerpen uit voorgaande jaren.

Tot slot wijst de AFM op 2 publicaties van de International Accounting Standards Board (IASB) ter ondersteuning van ondernemingen bij de vergroting van de communicatiewaarde van hun financiële verslaggeving. Dit betreft het op 14 september gepubliceerde IFRS Practice Statement 2: Making Materiality Judgements en het op 5 oktober 2017 gepubliceerde rapport Better Communication in Financial Reporting. Het rapport toont een aantal voorbeelden hoe ondernemingen de communicatie in hun financiële verslaggeving hebben verbeterd, veelal door enkele kleine maar zeer effectieve aanpassingen.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel