Terug

CBb beslist in Weyl-zaken en stelt AFM in gelijk

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

praatballon

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 16 november 2017 uitspraak gedaan in de hoger beroepsprocedures over de zogenoemde Weyl-zaken. Het CBb acht de ingestelde hoger beroepen ongegrond en stelt daarmee de curatoren en de AFM in het gelijk.

Rundveeslachterij Weyl is in mei 2010 failliet verklaard. De curatoren hebben bij de afhandeling van het faillissement een negatieve afwijking in de boeken van tientallen miljoenen euro’s geconstateerd. Op grond hiervan zijn tegen de ex-KPMG-accountant van Weyl verschillende tuchtklachten ingediend bij de Accountantskamer. De Accountantskamer heeft deze klachten in december 2015 gegrond verklaard. De betreffende accountant gaat tegen deze uitspraken in beroep bij het CBb.

Tuchtklacht

De klacht tegen de accountant is dat hij geen voldoende en geen geschikte controle-informatie heeft verkregen en de controles bij Weyl in de jaren 2008 en 2009 met een onvoldoende professioneel-kritische instelling heeft uitgevoerd. Desondanks heeft de accountant wel goedkeurende controleverklaringen afgegeven bij de betreffende jaarrekeningen. Door zijn handelswijze heeft de accountant het maatschappelijk vertrouwen in de beroepsgroep in hoge mate geschaad.

Maatschappelijk verkeer

Het CBb stelt de curatoren en de AFM in het gelijk en oordeelt dat in de controles bij Weyl sprake is van vele tekortkomingen, zoals het gebrek aan onafhankelijkheid en het onvoldoende onderkennen van frauderisico’s. Gelet op de grote hoeveelheid tekortkomingen en de ernst daarvan is het CBb van oordeel dat de opgelegde maatregel, een definitieve doorhaling in het register van de beroepsgroep, gehandhaafd blijft.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Daniëlle de Jong, woordvoerder AFM, via 020-797-2129 of danielle.de.jong@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel