Terug

AFM waarschuwt voor overtreding prospectusplicht door Sun Interest

Waarschuwing

waarschuwing

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt beleggers voor overtreding van de prospectusplicht door Sun Interest. Sun Interest heeft obligaties aangeboden om te kunnen investeren in grond waarop zonneparken worden geëxploiteerd. Voor het uitgeven van obligaties heeft Sun Interest geen door de AFM goedgekeurd prospectus, terwijl dit wel verplicht is.

Geen prospectus

Een prospectus geeft de belegger informatie waardoor hij of zij zich een oordeel kan vormen over de belegging. Het gaat dan om informatie over de onderneming, de risico’s, de kosten en het rendement. Een door de AFM goedgekeurd prospectus is verplicht tenzij er een uitzondering of vrijstelling van toepassing is. Sun Interest heeft onterecht gebruik gemaakt van een vrijstelling. Via 2 ondernemingen werden weliswaar twee obligatieleningen aangeboden, maar deze ondernemingen behoren tot één groep. Het totaalbedrag van de obligatieleningen moet daarom bij elkaar worden opgeteld. Sun Interest heeft in totaal €3,75 miljoen aan obligaties aangeboden, terwijl Sun Interest om onder de vrijstelling te vallen maar €2,5 miljoen had mogen aanbieden. Nu geen uitzondering of vrijstelling van toepassing is, had Sun Interest over een door de AFM goedgekeurd prospectus moeten beschikken.

Sun Interest kan binnen 6 weken bezwaar indienen tegen het besluit van de AFM. Het besluit staat daarmee nog niet in rechte vast.

Wat toetst de AFM bij prospectussen?

Een prospectus moet alle informatie bevatten die voor een belegger van belang is om zich een verantwoord oordeel te kunnen vormen over de financiële situatie en de vooruitzichten van de uitgevende instelling en over de voorwaarden van de effecten. Welke informatie dit is, is uitgewerkt in de prospectusverordening. De AFM toetst of het prospectus alle verplichte informatie bevat. Daarnaast toetst de AFM het prospectus op consistentie en op begrijpelijkheid. Een prospectus is geen garantie voor een goede belegging. Per 1 oktober 2017 is de grens voor een vrijstelling verhoogd naar €5 miljoen en moeten vrijgestelde aanbiedingen worden gemeld bij de AFM.

Op 26 oktober 2017 heeft het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie een persbericht uitgebracht over Sun Interest.

Bij vragen kunnen consumenten contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

Journalisten kunnen contact opnemen met Nicole Reijnen, woordvoerder AFM, via 020 - 797 2815
of nicole.reijnen@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel